Raport Sustatinability 2017 - Cybercom
Skontaktuj się z nami

Raport "Strategiczna rola technologii w branży medycznej"W połowie roku 2019 r. przeprowadziliśmy badanie wśród przedstawicieli branży medycznej - zapytaliśmy firmy o to, ile z nich ma strategię rozwoju cyfrowego, w jakim stopniu inwestują w rozwój kompetencji technologicznych oraz o to, jakie technologie dominują w branży.

Polskie firmy działające w szeroko pojętym sektorze medycznym zdają sobie sprawę z tego, że znaczenie nowoczesnych technologii w ich branży jest bardzo duże. 64% z nich przyznaje, że są one wręcz podstawowym narzędziem do zaspokojenia potrzeb klientów i pacjentów, pokazało przeprowadzone przez nas badanie 

–  Technologie cyfrowe obecne są w każdej dziedzinie życia. W takiej sytuacji zmiana sposobu podejścia do pacjentów, chociażby w zakresie komunikowania się z nimi poprzez aplikacje mobilne, jest nieunikniona. Z drugiej strony firmy mogą mocno skorzystać na wdrożeniu rozwiązań cyfrowych wewnątrz organizacji, które pozwalają im np. zbierać i analizować olbrzymie ilości danych dotyczących pacjentów, a następnie wyniki tej analizy wykorzystywać do podniesienia jakości świadczonych przez siebie usług. I, jak pokazało nasze badanie, polscy przedsiębiorcy działający na tym rynku mają tego świadomość – mówi dyrektor zarządzający Cybercom Poland Jan Matulewicz. 

Jeszcze więcej, bo ponad dwie trzecie (69%) ankietowanych twierdzi, że usługi świadczone przez ich firmy lub oferowane przez nie produkty są innowacyjne. Ale same organizacje, które reprezentują – już niekoniecznie (takiej odpowiedzi udzieliło 48% badanych). 

Niechęć do eksperymentów 

Inwestowanie w technologie, szczególnie w przypadku organizacji, które uważają się za liderów w zakresie cyfrowego przywództwa (a za takie uznaje się 56% badanych firm), wiąże się z eksperymentowaniem i poszukiwaniem nowych rozwiązań dla starych problemów i potrzeb biznesowych. Takich, które wykorzystują dostępne na rynku technologie – w przypadku sektora medycznego są to przede wszystkim takie technologie, jak sztuczna inteligencja, rozwiązania chmurowe, analiza Big Data czy rozszerzona i wirtualna rzeczywistość. 

Wysoka samoocena, niskie budżety 

Pomimo deklaracji wielu firm z sektora medycznego działających na polskim rynku, zgodnie z którymi są oni w czołówce pod względem inwestowania w technologie, nakłady budżetowe przeznaczane na ten cel pozostają w wielu przypadkach na niskim poziomie. 13% ankietowanych przyznało, że firmy, które reprezentują, planują do końca bieżącego roku wydać maksymalnie 2% dochodów na ten cel. 9% - że budżet ten nie przekroczy 5% dochodów.  

Są jednak i takie przedsiębiorstwa (15% ankietowanych), które na inwestycje w technologie przeznaczą w 2019 roku ponad jedną piątą swoich dochodów. I to z pewnością one stać będą w czołówce polskich innowatorów w sektorze medycznym. 

Pełny raport dostępny jest tutaj (link)