Raport Sustatinability 2017 - Cybercom
Skontaktuj się z nami

Raport SustainabilityZrównoważona cyfryzacja

 

My, Cybercom, wierzymy, że warto brać odpowiedzialność za to jak nasze zachowania wpływają na środowisko i społeczeństwo. Aktywnie podejmujemy wysiłek zredukowania negatywnego wpływu na naszą planetę i uczestniczymy w dialogu o tym, co z perspektywy zrównoważonego rozwoju jest najważniejsze.

Z myślą o tym wykorzystujemy nasz potencjał doradczy, by pomagać naszym partnerom (a tym samym ich klientom i konsumentom!) zobaczyć korzyści płynące ze zrównoważonego rozwoju. Przekonujemy, że biznes net positive to nie chwilowy trend, a nowa ścieżka gospodarczego wzrostu, na którym skorzystają wszyscy mieszkańcy ziemi.

 

Oferta Cybercom to innowacyjne, bezpieczne i efektywne rozwiązania, które przyczyniają się do zrównoważonego, biznesowego wzrostu, poprzez np. redukcję zużycia energii i środków, a co najważniejsze, zmniejszenie konsumpcji nieodnawialnych surowców.  

Raport "Zrównoważona cyfryzacja"

 

Cybercomowy Raport Sustainability oparty jest o międzynarodowe wytyczne GRI G4, Core Option. Dodatkowo jesteśmy sygnatariuszem powołanego w 2011 roku Global Compact i w codziennej pracy stosujemy się do płynących z niego zaleceń dotyczących odpowiedzialnego biznesu. Ten raport to coroczne podsumowanie tego jak i pracujemy z tymi wartościami.

Raport "Zrównoważony rozwój" 2018