VirtaMed - Cybercom
Skontaktuj się z nami

VirtaMedIoT | Digitalizacja

Tworzone w komputerowej symulacji wirtualne scenariusze treningowe pozwalają chirurgom na trenowanie operacji artroskopowych oraz wielu innych, w pozbawionym ryzyka otoczeniu, zanim zaczną praktykować na żywych pacjentach.

Szwajcarska firm VirtaMed produkuje najbardziej realistyczne z dostępnych na rynku symulatorów procedur medycznych.

***

Computer simulation, by creating virtual training scenarios gives future and experienced surgeons alike the opportunity to practice arthroscopic surgery and many other procedures in a risk-free setting before they operate on real patients.

The Swiss company VirtaMed develops and produces the most realistic surgical simulators in the market.

 

Wyzwanie / Challenge

 

Głównym celem projektu było przeniesienie symulatorów na nowy poziom, poprzez połączenie ich w globalną sieć z wykorzystaniem rozwiązań Chmury.

***

The main goal of the project was to take simulators to the next level by connecting them to the Cloud as part of a global network.

 

Rozwiązanie / Solution

 

Symulatory VirtaMedu, w połączeniu z opartymi o Chmurę rozwiązaniami zapewnionymi przez Cybercom, mają potencjał zrewolucjonizowania nauczania medycyny. Produkty te pozwalają profesjonalistom na trenowanie technik operacyjnych w kontrolowanym i nieobarczonym ryzykiem środowisku. Na uczenie się i popełnianie błędów bez inwazyjnych konsekwencji. Dzięki tym możliwościom Connect może posunąć naprzód ewolucję edukacji personelu medycznego i stać się istotnym elementem jego szkolenia.

***

VirtaMed simulators, in conjunction with the Cloud-based solutions provided by Cybercom, have the potential to revolutionize the field of medical simulation and education. These products allow medical professionals to use simulators to practice medical techniques in risk-free and non-invasive way. They can then learn from their mistakes and improve their skills. By offering these opportunities, Connect can drive the evolution of medical education and become a significant element in the learning process of medical trainees.

 

 Efekt / Effect

 

W czasie procesu digitalizacji skupiliśmy się na ważnym aspekcie: bezpieczeństwie. Poszukiwaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby na stabilne połączenie i wymianę danych. Z tego powodu wybraliśmy najwyższy dostępny standard, szyfrowanie https, certyfikaty x.509, a całość oparliśmy na sprawdzonym hostingu – Microsoft Azure. W konsekwencji VirtaMed nie musi się martwić o żadne ataki online czy bezpieczeństwo przesyłanych danych.

***

During the process of digitizing the product, we focused on an important aspect: security. We specifically looked at the connection and exchange of data so that it would take place in a safe and stable manner. For this reason, we have chosen the highest standards, https encryption, x.509 certificates, basing the whole product design on a proven hosting module – Microsoft Azure. As a consequence, VirtaMed does not have to worry about any online-based attacks or the security of data that is transmitted daily.

 

Korzyści / Benefits

 

Połączone symulatory chirurgiczne znacząco wpłyną zarówno na mentorów, jak i na uczących się zawodu chirurgów. Sesje treningowe zmieniają się z jednorazowych wydarzeń, przechowywanych w pamięci pojedynczych urządzeń, w dostępne globalnie narzędzia dla wszystkich użytkowników symulatorów. Dzielenie się tymi zasobami i udostępnianie ich każdemu, kto chce podnieść swoje chirurgiczne umiejętności, podnosi – docelowo – jakość opieki medycznej oraz zdrowie pacjentów w ogóle.

To podejście jest spójne ze wspólną dla VirtaMed i Cybercom ambicją tworzenia pozytywnej wartości oraz pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

***

The connected surgical simulators will make a critical difference to mentors and trainees. Training sessions are going from being one-time events stored in individual devices to being globally accessible lessons and tools for all users. Sharing all resources and making them available to everyone improves surgical training and skills and, ultimately, the quality of healthcare and patient health.

That aligns well with VirtaMed's and Cybercom's shared ambitions to generate positive values and contribute to sustainable development.

 

 

Goal 3: Good health and well-being for people. The goal is to ensure that everyone can lead healthy lives. It also involves promoting the well-being of people of all ages. Cloud services and tools like VirtaMed’s simulators contribute to better healtcare and thus human health and survival.

***

Cel 3.: Dobre zdrowie i jakość życia. Jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości życia i dobrego zdrowia ludziom w każdym wieku. Rozwiązania Chmury oraz narzędzia takie jak symulatory VirtaMed przyczyniają się do podniesienia standardu opieki medycznej, a przez to ludzkiego zdrowia i przetrwania.