MemoAR - Cybercom
Skontaktuj się z nami

MemoARAplikacja mobilna | Mobile application

Odbiorca / User

 

W ostatnich latach rozszerzona rzeczywistość stała się powszechnie dostępna dla szerszego grona odbiorców. Wreszcie mamy sytuację, w której dobry UX pozwala na korzystanie z tej technologii w celu rozwiązywania konkretnych problemów. MemoAR to startup, który znalazł dla niej praktyczne zastosowanie. Prowadzone przez nich badania wykazały, że ludzie cierpiący na demencję we wczesnym stadium rozwoju choroby stopniowo zaczynają unikać niektórych codziennych czynności oraz wycofują się z interakcji społecznych z powodu nagłej utraty pamięci. Zapominanie z kim i o czym rozmawiasz w trakcie konwersacji może być niezręczne i onieśmielające w relacjach z innymi.

Celem MemoAR było stworzenie aplikacji, która łączyłaby kilka użytecznych funkcji jak np. rozpoznawanie twarzy, żeby pomóc pacjentom w codziennym funkcjonowaniu. W finalnej wersji aplikacja ma zostać uzupełniona o okulary AR.

***

In recent years, Augmented reality became more accessible for a wider audience. Finally, user experience can be good enough to start using AR for purposes that solve real issues. MemoAR is a startup that found a possible use case. Through their research, they learnt that people with early stages of dementia begin to avoid some daily tasks or social interactions because of problems with sudden memory loss. Forgetting who you are talking to or what you are speaking about during a conversation can be awkward and discouraging when interacting with people.

Their idea was to create an app that would combine a couple of useful functions like face recognition to help patients in daily situations. In the final version of the product, their app will be implemented in some AR-glasses.

 

Wyzwanie / Challenge

 

Głównym wyzwaniem projektu było stworzenie PoC prototypu pozwalającego MemoAR na sprawdzenie ich konceptu w prawdziwym świecie oraz przetestowanie rozwiązania we współpracy z ludźmi cierpiącymi z powodu zaburzeń pamięci.

***

The main challenge of this project was to create a proof of concept prototype, to enable memoAR to evaluate their idea in real life and test this solution with people suffering from memory loss.

 

Rozwiązanie / Solution

 

Stworzona aplikacja posiada wszystkie funkcjonalności, które zaplanowaliśmy. Jej interface pozwala na stworzenie listy znajomych i późniejsze rozpoznawanie ich w trakcie rozmowy. Aplikacja pozwala na nagrywanie całych rozmów (zamiana mowy na tekst) i używanie pojawiających się w nich słów kluczowych jako przypomnień.

Celem dalszego rozwoju jest integracja tych rozwiązań z okularami AR.

***

The app we created has all the functionalities we wanted to implement. It has a user interface that enables to create a list of people you know and later recognizes the person while speaking to them. It also has a speech-to-text functionality that enables to record a whole conversation.

To make it easier to know what we spoke about, there is a bar on the top of the screen that displays all the keywords of the conversation.

 

 

 Korzyści / Benefits

 

 

Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia.

Sednem tego celu jest zapewnienie zdrowego i dobrej jakości życia ludziom w każdym wieku. Chodzi nie tylko o to, by żyć długo, ale również by żyć dobrze. Technologia może wspierać starsze osoby w funkcjonowaniu w społeczeństwie, a rozwiązanie takie jak MemoAR służą poprawie jakości życia ludzi z określonymi trudnościami.

***

Goal 3: Good health and well-being for people. The goal is to ensure that everyone can live a healthy life and to promote the well-being of people of all ages. It is not only about living long, it is about living well. Technology can help older people in society and solutions like MemoAR support people with particular challenges.