DomoSafety - Cybercom
Skontaktuj się z nami

DomoSafetyIoT | Digitalizacja

IoT | Digitalizacja

 

DomoSafety to innowacyjny szwajcarskiego startup z branży MedTech. Jest to nowoczesny system monitorowania zdrowia osób starszych i przewlekle chorych, który jest połączeniem telemedycyny i inteligentnego domu.

***

DomoSafety is a swiss innovatory MedTech start-up. It’s an advanced health-screening system, dedicated to elderly people and chronically ill patients. DomoSafety combines both telehealth and smart housing.

 

Wyzwanie / Challenge

 

Nowatorskie projekty stają w obliczu szeregu wyzwań. W ramach projektu DomoSafety największymi z technologicznych wyzwań były:

- bezpieczeństwo danych – mówimy tu przecież o trasnferze danych biometrycznych i to w wielkich ilościach.

- wielowątkowa komunikacja wielu różnych czujników i urządzeń medycznych różnych producentów

***

Innovatory projects face a lot of challenges. Within the DomoSafety project the biggest technologic challenges were:

- security of the processed data – we are talking about processing a tremendous amount of biometric data

- a multi-layered communication of several different sensors and pieces of medical equipment manufactured by different entities

 

 

Rozwiązanie / Solution

 

Programiści Cybercom dołączyli do zespołu klienta, aby pracować nad komunikacją urządzeń z bazą danych oraz nad rozwojem aplikacji web.

***

Cybercom developers joined the DomoSafety’s team to work on the communication between devices and the development of the web application.

 

 Efekt / Effect

 W efekcie naszych działań nie tylko powstały nowe funkcjonalności, dodatkowo kod został zrefaktorowany i odświeżony w kluczowych miejscach.

As a result of this project, new functionalities have been created. In addition to that the code was refactored and refreshed in several crucial places.

 

 

Korzyści / Benefits

Projekt pozwala osobie wymagającej opieki przebywać w domowym otoczeniu, a jej mieszkanie niepostrzeżenie zbiera i analizuje najważniejsze informacje zdrowotne, dając tym samym bliskim, lekarzowi oraz jej samej możliwość monitorowania i zabezpieczenia jej komfortu i zdrowia.

***

The project allows patients to stay at their own 凯发开户官网home, while the appliances gather and analyse their vital signs, providing patient’s close ones, doctors, and themselves with the opportunity to monitor and secure patient’s comfort and health.

 

 

Goal 3: Good health and well-being for people. The goal is to ensure that everyone can lead healthy lives. It also involves promoting the well-being of people of all ages. The monitoring of vital parameters plays inportant role in prevention and treatment provided to the house-bound patients. Real time analysis offers tangible benefits concerning health and wellbeing of the ill and elderly ones.

***

Cel 3.: Dobre zdrowie i jakość życia. Jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości życia i dobrego zdrowia ludziom w każdym wieku. Monitorowanie funkcji życiowych u pacjentów przebywających w poza placówkami medycznymi odgrywa istotna rolę w ich leczeniu i profilaktyce. Analiza tych danych w czasie rzeczywistym oferuje realne korzyści w zakresie ochrony zdrowia chorych i starszych pacjentów.