kompetencje - Cybercom
Skontaktuj się z nami

Współpraca oparta o kompetencjeFirmom technologicznym zapewniamy dostęp do szerokiego grona programistów specjalizujących się w różnego rodzaju technologiach - Java, .NET, C#, C++, Android i iOS, aby wesprzeć ich w różnorodnych projektach IT.

Agile Management

 

Używając zwinnych metod prowadzenia projektów możemy na bieżąco konsultować z klientem rozwój jego produktu i monitorować postępy. W cyklicznych iteracjach dostarczamy fragmenty działającego oprogramowania, które jest udoskonalane w kolejnych etapach.

Podczas trwania całego projektu gwarantujemy pełną przejrzystość oraz najwyższą jakość procesu, wraz z mierzeniem prędkości i wydajności zespołu.

W podejściu Agile klient może zatrzymać rozwój oprogramowania na każdym etapie projektu i zatrzymać funkcjonalną, ale nieco ograniczoną wersję produktu.