Inteligentny kask - Cybercom
Skontaktuj się z nami

Inteligentny kask | Connected HelmetAplikacja mobilna, Aplikacja Web, IoT | Mobile application, Web application, IoT

Klient / Client

 

Firmy z branży budowlanej

***

Construction industry companies

 

Wyzwania / Challenges

 

Według amerykańskiej organizacji dbającej o Bezpieczeństwo i Higienę Pracy (OSHA), rocznie co dziesiąty pracownik budowy ulega wypadkowi. Można by tego uniknąć gdybyśmy byli w stanie wykryć niebezpieczne i niepokojące zachowania na placach budowy. Wzrosłoby bezpieczeństwo pracowników, a firmy budowlane nie byłyby narażone na koszty związane z osobami, które zostały ranne w pracy.

***

According to Occupational Safety and Health Administration (OSHA), one in ten construction site workers are injured every year. It could have been prevented if we had detected dangerous behaviors or situations on construction sites. By increasing worker safety, construction companies could avoid being exposed to costs of workplace injuries at construction sites.

 

Rozwiązanie / Solution

 

W trosce o bezpieczeństwo pracowników budowlanych Cybercom, wraz z klientem, przygotował innowacyjny projekt inteligentnego kasku, w którym zamontowanych jest kilka bardzo ważnych sensorów. Mikrokontroler zintegrowany z GPS-em, akcelerometrem, czujnikiem temperatury oraz modułem łączności bezprzewodowej tworzą system nadzoru, do którego dostęp ma kierownictwo budowy i na bieżąco może monitorować sytuację na budowie. Czujniki monitorują czy pracownik założył kask, wykrywają nagłą zmianę jego pozycji oraz sprawdzają czy nie znajduje się on na niedozwolonej dla siebie wysokości.

W projekcie wykorzystany jest prosty router (oparty na Intel NUC), który poprzez sieć bezprzewodową LoRa łączy kaski z aplikacją umiejscowioną w środowisku chmurowym.

***

Cybercom, together with client, has developed an innovative solution which works in the interests of workers’ safety – a Connected Helmet. The concept of having a helmet connected online provides a wide range of important features, such as ability to ensure that:

• the right person with the right training is in the right place,

• the wearer has the right certification and training to operate machinery and equipment,

• the worker is in a safe zone and has evacuated an area at risk

• everyone on the construction site is wearing a helmet,

The helmet is connected to a workforce management platform for data collection and presentation of statistics on a dashboard in real time.

The project uses a simple router (based on Intel NUC), which, through the LoRa wireless network, connects application helmets located in a cloud environment.

 

 

Korzyści / Benefits

 

Korzyści jakie firmom budowlanym daje inteligentny kask to przede wszystkim: redukcja ryzyka wypadków na budowie, lepsze zarządzanie pracownikami, monitoring zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, raportowanie online, monitoring w czasie rzeczywistym, lepsza kontrola pracowników i sprzętu, możliwość śledzenia lokalizacji pracowników, elektroniczne rejestrowanie czasu pracy.

***

Main benefits from Cybercom’s connected helmet are: reduced risk of accidents on the construction site, better team management and tasks planning, health and safety monitoring, online reporting from multiple objects, real-time watching and alarming, workforce and equipment control, location tracking and electronic time logging.