budowanie produktu - Cybercom
Skontaktuj się z nami

Współpraca oparta o budowanie produktuWszędzie tam, gdzie poza fazą rozwoju oprogramowania potrzebna jest faza koncepcyjna i wsparcie w obszarze budowania architektury, doradztwa technologicznego oraz biznesowego, proponujemy podejście Service Design. Polega ono na szybkiej i dokładnej walidacji pomysłów produktowych klienta w oparciu o wiedzę technologiczno-biznesową ekspertów Cybercom.

Zależy nam, aby nasi klienci mogli w 100% czerpać korzyści z dostarczonego przez nas produktu dlatego też podczas 2-3 dniowych warsztatów wraz z klientem przygotowujemy koncepcję rozwiązania sprowadzoną do estymaty biznesowo-technologicznej (MVP). W ramach tej koncepcji zastanawiamy sie nie tylko nad użyciem odpowiedniej technologii, czy ficzerami biznesowymi, ale także nad optymalnym sposobem prowadzenia projektu i budowy finalnego produktu. 

 

Czym jest Service Design? 

 

Service Design (projektowanie usług) to warsztat, który wprowadza do firm, insytutcji i organizacji nowe spojrzenie na zarządzanie usługami. Stawia w centrum końcowego użytkownika danej usługi (human centered design), dzięki czemu możliwe jest zaprojektowanie usługi jak najlepiej odpowiadającej na potrzeby użytkownika. Warsztat dotyczy wielu płaszczyzn: modelu biznesowego, komunikacji, procesu interakcji klienta z firmą czy designu poszczególnych punktów styku klienta z firmą. Wymaga zatem interdyscyplinarnej współpracy specjalistów z wielu dziedzin (biznes, marketing, technologia, design, user experience).

Usługi zaspokajające rzeczywiste potrzeby naszego klienta generują największą sprzedaż. Dlatego skoncentrowanie uwagi na odbiorcy, jego oczekiwaniach i problemach, a także na zadbaniu o jego pozytywne doświadczenie, jest bardzo ważne i pozwala odnieść biznesowy sukces.

Dobrze zaprojektowana usługa zaowocuje lojalnymi klientami, którzy będą w przyszłości kupować i polecać produkty i usługi firmy.

Zapraszamy na warszatat Service Design, podczas którego klient wspólnie z ekspertami Cybercom ustali kształt swojej usługi, idealnie dopasowanej do potrzeb swoich odbiorców.

 

Jakie są etapy Service Design?

 

W trakcie warsztatu przygotowujemy persony - wchodzimy w buty klienta i definiujemy jego potrzeby i problemy. Opracowujemy również mapę podróży klienta (customer journey map). Dzięki temu wiemy jak przygotować usługę, by zarówno od pierwszego momentu styku z nią, jak i na pozostałych etapach, zbudować u klienta pozytywne doświadczenia. 

 

 

Proces Service Design składa się standardowo z pięciu elementów:

  1. Zrozumienie klienta końcowego

Obiektywnie, w oparciu o rozmowy i wywiady, dążymy do zrozumienia jakie potrzeby mają końcowi odbiorcy usług naszego klienta.

2. Określenie wyzwań i problemów kluczowych dla klientów końcowych

Na podstawie ułożonych profili odbiorców (persony) określamy jakie mają oni problemy, z jakimi borykają się wyzwaniami i jakie decyzje zakupowe podjemują.

3. Wymyślenie i projekt rozwiązania technologicznego

Podczas burzy mózgów wymieniamy się pomysłami i zapisujemy je, nie negując żadnego z nich. Akceptujemy wszystkie pomysły, a na końcu je priorytetyzujemy.

4. Prototypowanie rozwiązania (MVP)

Przygotowujemy model rozwiąznia tak, aby był możliwie jak najprostszy. Przeprowadzamy szybkie iteracje.

5. Testowanie rozwiązania

Sprawdzamy czy przygotowany przez nas prototyp działa i dobrze się sprawdza w rzeczywistym świecie. Poznajemy i staramy się zrozumieć potencjalne trudności, na jakie może natrafić klient.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

Jakie korzyści daje Service Design?

 

Korzyści jakie przyniesie firmie warsztat Service Design to przede wszystkim możliwość dogłębnego i szczegółowego poznania potrzeb końcowego odbiorcy usługi. Dzięki temu klient dowie się jakie są problemy i wyzwania użytkowników i z pomocą naszej firmy zaprojektuje i wykona takie rozwiązanie, które będzie na nie idealnie odpowiadać.